Hỗ trợ trực tuyến

 • Nguyệt Ánh - Kinh doanh
 • Tư vấn - Dịch vụ
 • (0251) 3948281 - 3948787 
  0915 747 135

 • Trung tâm Network NX-16)

  Trung tâm Network NX-16

  Mã sản phẩm: Network NX-16
  Giá: 5,250,000 VND

 • Trung tâm Network NX-8)

  Trung tâm Network NX-8

  Mã sản phẩm: Network NX-8
  Giá: 3,950,000 VND

 • Trung tâm Network NX-6)

  Trung tâm Network NX-6

  Mã sản phẩm: Network NX-6
  Giá: 3,300,000 VND

 • Trung tâm Network NX4)

  Trung tâm Network NX4

  Mã sản phẩm: Network NX-4
  Giá: 1,880,000 VND

 • Trung tâm Network NX 24)

  Trung tâm Network NX 24

  Mã sản phẩm: Network NX 24
  Giá: 5,350,000 VND

 • Báo trộm hồng ngoại GE)

  Báo trộm hồng ngoại GE

  Mã sản phẩm: GE 6187-CTX-N
  Giá: 1,650,000 VND

 • Báo trộm hồng ngoại EV669)

  Báo trộm hồng ngoại EV669

  Mã sản phẩm: Infrared EV669
  Giá: 920,000 VND

 • Đầu dò khói KL-731)

  Đầu dò khói KL-731

  Mã sản phẩm: Sensor KL-731
  Giá: 450,000 VND

 • Card điện thoại NX-540)

  Card điện thoại NX-540

  Mã sản phẩm: Phone Card NX-540
  Giá: 2,340,000 VND

 • Card nâng cấp NX-216)

  Card nâng cấp NX-216

  Mã sản phẩm: Card NX-216
  Giá: 3,050,000 VND

 • Còi báo trộm GE MPI36)

  Còi báo trộm GE MPI36

  Mã sản phẩm: Siren GE MPI36
  Giá: 450,000 VND

 • Đầu báo dò nhiệt 5601)

  Đầu báo dò nhiệt 5601

  Mã sản phẩm: Sensor 5601
  Giá: 350,000 VND

 • Đầu dò hồng ngoại EV-75)

  Đầu dò hồng ngoại EV-75

  Mã sản phẩm: Infrared EV-75
  Giá: 450,000 VND

 • Đầu dò hồng ngoại GE)

  Đầu dò hồng ngoại GE

  Mã sản phẩm: Infrared DD100PI
  Giá: 620,000 VND

 • Chuông báo khẩn)

  Chuông báo khẩn

  Mã sản phẩm: Emergency Alarms
  Giá: 315,000 VND

 • Còi báo động H-207)

  Còi báo động H-207

  Mã sản phẩm: Siren H-207
  Giá: 250,000 VND

 • Còi báo động S-626)

  Còi báo động S-626

  Mã sản phẩm: Siren S-626
  Giá: 210,000 VND

 • Bàn phím NX-108)

  Bàn phím NX-108

  Mã sản phẩm: Keyboard NX-108
  Giá: 1,400,000 VND

 • Nút nhấn khẩn “Emergency”)

  Nút nhấn khẩn “Emergency”

  Mã sản phẩm: Emergency
  Giá: 150,000 VND

 • Báo trộm hồng ngoại GE)

  Báo trộm hồng ngoại GE

  Mã sản phẩm: Network DD325-P
  Giá: 860,000 VND