Hỗ trợ trực tuyến

 • Nguyệt Ánh - Kinh doanh
 • Tư vấn - Dịch vụ
 • (0251) 3948281 - 3948787 
  0915 747 135

 • Vari-focal Manual Iris)

  Vari-focal Manual Iris

  Mã sản phẩm: Manual Iris 5.0_50
  Giá: 0 VND

 • Vari-focal Manual Iris)

  Vari-focal Manual Iris

  Mã sản phẩm: Manual Iris 2.8_12
  Giá: 0 VND

 • Vari-focal DC Auto Iris)

  Vari-focal DC Auto Iris

  Mã sản phẩm: DC Auto Iris 2.8_8
  Giá: 0 VND

 • Vari-focal DC Auto Iris)

  Vari-focal DC Auto Iris

  Mã sản phẩm: DC Auto Iris 5.0_50
  Giá: 0 VND

 • Vari-focal DC Auto Iris)

  Vari-focal DC Auto Iris

  Mã sản phẩm: DC Auto Iris 3.0_8
  Giá: 0 VND

 • Pinhole Auto Iris Lens 2.8mm)

  Pinhole Auto Iris Lens 2.8mm

  Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 2.8
  Giá: 0 VND

 • Pinhole Auto Iris Lens 4mm)

  Pinhole Auto Iris Lens 4mm

  Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 4mm
  Giá: 0 VND

 • Ống kính tự động 3.5 - 8mm)

  Ống kính tự động 3.5 - 8mm

  Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 35-8
  Giá: 0 VND

 • Ống kính tự động 2.8 - 12mm)

  Ống kính tự động 2.8 - 12mm

  Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 3_12
  Giá: 0 VND

 • Ống kính 5 - 100mm)

  Ống kính 5 - 100mm

  Mã sản phẩm: Lens 5 - 100mm
  Giá: 0 VND

 • Ống kính 6 -60mm)

  Ống kính 6 -60mm

  Mã sản phẩm: Lens 6 - 60mm
  Giá: 0 VND

 • Ống kính 3.5 - 8mm)

  Ống kính 3.5 - 8mm

  Mã sản phẩm: Lens 3.5 - 8mm
  Giá: 0 VND

 • Ống kính 8mm)

  Ống kính 8mm

  Mã sản phẩm: Lens 8mm
  Giá: 0 VND

 • Ống kính 6mm)

  Ống kính 6mm

  Mã sản phẩm: Lens 6mm
  Giá: 0 VND

 • Ống kính 4mm)

  Ống kính 4mm

  Mã sản phẩm: Lens 4mm
  Giá: 0 VND

 • Ống kính 2.8mm)

  Ống kính 2.8mm

  Mã sản phẩm: Lens 2.8mm
  Giá: 0 VND